ARBOcatalogus

De risico’s worden genoemd maar ook de oplossingen om de risico’s uit te sluiten dan wel te beperken.
Signbedrijven die de ARBOcatalogus voor de signsector gebruiken en de oplossingen daaruit opvolgen worden door de inspectie SZW minder streng gecontroleerd.

De ARBOcatalogus voor signbedrijven is door SI’BON ontwikkeld nadat vanuit de overheid was aangegeven dat het bedrijfsleven zelf de regels rondom de ARBOwet moet invullen.

De ARBOcatalogus voor signbedrijven is door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid officieel getoetst en goedgekeurd voor gebruik. Voor de aangesloten bedrijven bij SI’BON wordt deze handleiding kostenloos beschikbaar gesteld, zodat de bedrijven op een praktische wijze over alle relevante do’s en don’ts van de ARBOwet beschikken.

Voor de signsector zijn er vier door het ministerie goedgekeurde specifieke (veiligheids)werkgebieden:

1. Arbeidsomstandighedenbeleid, 2. Fysieke belasting, 3. Machineveiligheid en 4. Geluid.