16 november 2016

Leestijd: 4 min | Bekeken: 668x

De wet DBA in het echt – nieuwe regelgeving voor zzp’ers

Over de nieuwe regelgeving voor zzp’ers is veel te doen. Wil de overheid van de zzp’er af, of heeft zij nieuwe regelgeving gemaakt die niet goed werkt en voor meer problemen zorgt dan oplost (zoals ook al met de WWZ ook wel de Flex Wet)?

Arbeidsrechtelijk is met het afschaffen van de VAR niets veranderd. De consequenties van de nieuwe regeling liggen op het gebied van sociale lasten: daar heeft Financiën de zaak voor zichzelf willen vereenvoudigen (afschaffen VAR-verklaring) en meteen voor marktpartijen de regels willen aanscherpen (standaardverklaringen die partijen meer aan banden leggen dan de wet voorschrijft). Oude wijn in nieuwe zakken?

Ten tijde van de VAR had eigenlijk iedere zzp’er zo’n verklaring van de Belastingdienst, die werd automatisch afgegeven als de zzp’er had verklaard voor twee of meer opdrachtgevers te werken. Met deze verklaring dachten veel opdrachtgevers (werkgevers) en zzp’ers definitief te zijn vrijgesteld van afdracht sociale premies, wat in feite altijd een schijnveiligheid is geweest. Immers, was de zzp’er eigenlijk geen zelfstandige, dan kon de opdrachtgever zelfs vijf jaar later alsnog de sociale premies afdragen. Maar het moet gezegd: in de praktijk was de VAR doorgaans een veilige verklaring.

Per 1 mei 2016 is ‘de modelovereenkomst’ gekomen, waarvan gesteld wordt dat het verstandig is dat opdrachtgever/werkgever en zzp’er deze aangaan. Het gebruik van een modelovereenkomst is dus niet verplicht. En ook het gebruik van een goedgekeurde modelovereenkomst betekent niet per se dat de opdrachtgever geen premies hoeft te betalen. Het gaat ook dan, net als vroeger, om de feiten van het individuele geval.

Overigens is er tot 1 mei 2017 een overgangsregeling, waarbij de overheid handhaaft in de vorm van voorlichting. In deze periode krijgen opdrachtgever (zoals een signbedrijf) en opdrachtnemer (de zzp’er) de gelegenheid een branchemodel te ontwikkelen en er mee te gaan werken.

Met de Belastingdienst in overleg

De Belastingdienst is heel rigide in dit overleg, en ook niet steeds consequent. Om onduidelijke redenen wil de Belastingdienst ook niet de tekst van de wet (de bepalingen over opdrachten) volgen, maar een eigen interpretatie daarvan. De Belastingdienst heeft (niet op de wet gebaseerde) bezwaren tegen modelovereenkomsten waarin de opdrachtgever iets mag zeggen over de door hem verstrekte opdracht èn over het laten uitvoeren van de opdracht in onderaanneming. En dat past niet natuurlijk niet bij de werkzaamheden voor de gemiddelde zzp’er bij een signbedrijf. Stelt u zich voor: een zzp’er die alles zelf mag bepalen en als het uitkomt zonder overleg en goedkeuring een vervanger aanmeldt.

Het belangrijkste arbeidsrechtelijke criterium is volgens ons nog steeds (als een rechter er naar zou moeten kijken) of een zzp’er zelfstandig is of afhankelijk van een bepaalde opdrachtgever. Dus of een zzp’er wel een echte ondernemer is. En daarbij is nog steeds van belang, of een zzp’er meerdere opdrachtgevers heeft. In zoverre is er eigenlijk niets veranderd.

Vanuit SI’BON wordt hierover met de Belastingdienst een heftige discussie gevoerd, want de signsector heeft een modelovereenkomst nodig waarmee een opdrachtgever (binnen redelijke, door de wet getrokken grenzen) ook iets te zeggen heeft over wie er voor hem werkt en hoe daaraan invulling wordt gegeven. Een lastige strijd die nog wel even kan duren.

Werken via uitzendbureau of payrolling

Een gemakkelijke oplossing van de onzekerheid is de zzp’er voor zich te laat werken via een uitzendbureau of via payrolling. Van alle kanten zien we dat de overheid dat promoot, dankzij veel lobbywerk in Den Haag!! De zzp’er is dan geen zelfstandige meer en de opdrachtgever moet sociale premies betalen (plus nog een beetje meer). Maar alle risico’s voor naheffing zijn weg; er worden immers sociale premies betaald.

Wij zien ook partijen die BV-constructies aanbieden. De zzp’er betaalt dan een forse fee per maand, maar kan geen gebruik maken van de kleine-ondernemersregeling of startersaftrek. Het ziet er gelikt uit, maar leidt tot niets.

Natuurlijk kan een zzp’er ook altijd bij een bedrijf komen werken als oproepkracht. In de sign-cao is daar een mooie regeling voor opgenomen. Helaas moet de opdrachtgever in dat geval wel sociale premies afdragen. De extra kosten zijn dan beperkt, de inleenkracht is geen echte zzp’er meer, maar de zekerheden voor de inleenkracht nemen sterk toe (onder andere recht op uitkering bij ziekte en arbeidsongeschiktheid).

Frappant is nog te melden dat staatssecretaris Wiebes heeft aangekondigd in de week van 17 oktober een meldpunt in te stellen om zicht te krijgen op onvoorziene en ongewenste arbeidsmarkteffecten als gevolg van de wet DBA. Eventueel geïnventariseerde knelpunten kunnen dan in de tweede implementatiefase tot 1 mei 2017 worden aangepakt.

Dit artikel is als column verschenen in Sign+ Magazine 7-2016 en is geschreven door Ron van Rijssel


Anderen lazen ook

SI'BON

Studio Schoot wint Publieksprijs Sign+ Award 2018

De Sign+ Award 2018, een initiatief van het vakblad Sign+ Magazine, is vrijdag 9 november uitgereikt tijdens een feestelijk evenement aan boord van het schip ss Rotterdam. Het project Mindfuck Logo Crossmarks won de Publieksprijs. Inzender Studio Schoot realiseerde, in samenwerking met enkele andere partijen, voor opdrachtgever Crossmarks een bijzondere, decoratieve weergave van hun logo in het interieur. De top 3 voor de Publieksprijs bestond verder uit, op 2: Boxer Union Jack door Van Essen Van Raay, en op 3: Kunstexpositie Bagageband ingezonden door PPP Nederland.     De overall winnaar is het project Zaans Medisch Centrum ingezonden door Silo een creative agency.

Lees meer 16 november 2018 | 16:16
Krachtenbundeling Free-D-Sign en TS Wayfinding Group freedsign

Samen (nóg) sterk(er)

Samen nóg sterker staan, dat is het doel van de samenwerking tussen Free-D-Sign en TS Wayfinding Group. Met ingang van 1 november bundelen de signbedrijven hun krachten als het gaat om parkeren en bewegwijzering. Alles onder één dak, alles in eigen huis. Dat is het devies.  “De combinatie van onze bedrijven maakt dat we op het gebied van ‘wayfinding’ het volledige pakket aan de klanten aanbieden. De jarenlange ervaring als het gaat om het geven van maatwerk advies aan de ene kant, en het zelf alles kunnen produceren en monteren aan de andere kant, dat is de gebundelde kracht. 100% full-service voor de klanten. Daar staan we voor, ” licht Free-D-Sign eigenaar Raymond Zutt toe. “Het geheel is meer dan de som der delen,” vult Thijs Sepers (TSWG) aan. “Met Free-D-Sign hal...

Lees meer 7 november 2018 | 9:23
SI'BON

Sign2Com in de lift

De vakbeurs Sign2Com in Kortrijk werd dit jaar van 16 tot en met 18 september georganiseerd. Een tweejaarlijkse Belgische expo voor Visuele Communicatie met een sterk accent op sign. Een vakbeurs die er al jaren is en dit jaar beduidend in de lift zat, getuige meer exposanten, mooiere stands en uiteindelijk ook meer bezoekers. SI’BON heeft met een eigen stand gezicht gegeven aan de Belgische organisatie voor signbedrijven, want inmiddels vertegenwoordigen wij bij onze zuiderburen een 26-tal erkende signbedrijven.

Lees meer 22 oktober 2018 | 8:04
Bekijk meer nieuws