CAO voor signbedrijven

Met de komst van een eigen Sign-CAO kunnen de werkgevers en werknemers in de signsector zelf bepalen hoe er invulling wordt gegeven aan de collectieve arbeidsvoorwaarden. De werkgevers zijn verenigd in de VSBN en de werknemers hebben de vakbond LBV als vertegenwoordiger van hun belangen.

 

  

VSBN

De eerste Sign-CAO werd aan de leden van de VSBN en LBV eind 2003 ter goedkeuring aangeboden; dit was een basis CAO. Na langdurige onderhandelingen tussen de vakbond en de werkgeversorganisatie in 2004 kon er vervolgens eind van dat jaar een nieuwe Sign-CAO voor drie jaar worden overeengekomen. De werkgevers formeren voor de onderhandelingen een CAO-commissie (ondernemers in sign) terwijl de vakbond een of meerdere onderhandelaars naar het overleg sturen. Aan het eind van de onderhandelingen wordt de CAO aan de leden ter goedkeuring aangeboden. Wordt er geen instemming bereikt, dan gaan de onderhandelaars met de opdracht terug voor overleg. De Sign-CAO komt dus tot stand door intensief overleg tussen de werkgevers en werknemers.

Lees meer op VSBN