Collectieve Zorgverzekering

SI’BON heeft voor alle werknemers van de aangesloten signbedrijven een uiterst aantrekkelijke regeling voor een collectieve zorgverzekering.
Dit geldt voor zowel werknemers (familie en partners) als werkgevers. Iedereen kan deze verzekering zelfstandig afsluiten, dus zonder tussenkomst van de werkgever.

Er is gekozen voor een restitutiepolis omdat men dan zelf de zorgverlener kan kiezen. Ook de zorgverlener heeft meer vrijheid om te handelen. Overigens is het bij een restitutiepolis niet nodig eerst zelf de rekening te betalen en vervolgens te declareren. Rechtstreeks door de verzekeraar uitbetalen is het meest gebruikelijke.

Delta Lloyd is een van de grootste zorgverzekeraars die zich aan de bovenkant van de markt neerzet met zeer uitgebreide dekkingen, servicegerichtheid en scherpe tarieven. Op grond van de collectieve afspraken die SI’BON met Delta Lloyd heeft gemaakt kan men profiteren van hoge kortingen (basis 8% en aanvullend zelfs 14%), zodat Delta Lloyd voor iedereen absoluut scherp geprijsd is.

Delta Lloyd heeft de mogelijkheid het eigen risico (wettelijk opgelegd) gespreid, in 10 gelijke delen te betalen. Als aan het einde van het jaar het eigen risico niet geheel is opgemaakt wordt het resterende bedrag automatisch teruggestort.

Kijk voor meer informatie en aanmelding op het afgesloten deel van de website onder downloads.