Risico Inventarisatie & Evaluatie

Een bedrijf moet onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemer. Dit onderzoek heet een RI&E en moet schriftelijk worden vastgelegd. Een RI&E inventariseert de risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid van zowel de werkgever als de werknemer in het bedrijf. Door de inventarisatie kunnen maatregelen worden genomen om de arbeidsomstandigheden te verbeteren volgens de wettelijke bepalingen en voorschriften.

Een Risico Inventarisatie & Evaluatie is reeds verplicht vanaf 1994.

SI’BON heeft voor de signsector zowel een branchemodel RI&E ontwikkeld als een Branche-catalogus, waardoor het voor het Erkend Signbedrijf een stuk eenvoudiger en goedkoper wordt om een RI&E te laten uitvoeren. De branche RI&E van SI’BON is geregistreerd bij het steunpunt RI&E en heeft zowel een erkenning vanuit cao-partijen voor de signsector als een erkenning van het Steunpunt RI&E. De registratie is te zien op www.rie.nl/instrumenten/signbedrijven. Het branchemodel RI&E kan door bij SI’BON aangesloten signbedrijven of leden van de VSBN opgevraagd worden bij het secretariaat.

Bij uitvoering van een RI&E door SI’BON wordt ook een Plan van Aanpak opgesteld. Hierin wordt aangegeven binnen welke termijn het bedrijf concrete maatregelen gaat nemen tegen de geïnventariseerde risico’s, en wat deze maatregelen opleveren. Uiteindelijk wordt de hele procedure met bijbehorende documenten door een erkende Arbo-dienst gecertificeerd.

Indien aan het signbedrijf om een verklaring wordt gevraagd inzake ‘milieu verantwoord werken’ kan bovenvermeld certificaat bovendien als officieel document worden getoond.